Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Učesnici konferencije ”Europski građani ujedinjeni u Slobodi i ljudskim pravima” posjetili Informativni centar o MKSJ u Vijećnici

apr 21, 2022 | Novosti

U sklopu održavanja konferencije “Europski građani ujedinjeni u Slobodi i ljudskim pravima”  koja se organizuje u partnerstvu Adriatic GreeNet-onlus, medjunarodne mreža nevladinih organizacija sa sjedištem u Malfalcone u Italiji “Kinoatelje” Nova Gorica (Slovenija), Odsjekom za kulturu, Filozofskog Sveučilišta u Rijeci, Studentskom udrugom “Kulturološka inicijativa” u Rijeci, (Hrvatska), Udruženjem “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak” u BIH i Žene u crnom, Beograd (Srbija) upriličena je i studijska posjeta Informativnom centru o MKSJ Sarajevo i gradskoj Vijećnici, gdje je predstavljen mandat i djelokrug Informativnog centra i nasljeđe Haškog tribunala kroz izložbenu komponentu Centra kao i izložba fotografija Paula Lowe pod nazivom Siege/Opsade, koja je ponovo upriličena u sarajevskoj Vijećnici radi velikog interesa građana.

Posjeta je završena obilaskom biblioteke Centra, čiji bibliotečki fond je obogaćen knjigom ratni dnevnici Jovana Divjaka pod nazivom ‘Ne pucaj’ koja se sastoji iz tri dijela – ‘Ratni dnevnici ‘92’,‘Ratni dnevnici’ ‘93 i ‘Fragmenti’ i koju je Udruženje gradi BIH poklonilo biblioteci Centra kao i budućim mladim generacijama.