Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Studenti prestižne Ženevske Akademije posjetili su Informativni Centar o MKSJ Sarajevo

jul 18, 2022 | Novosti

Studenti prestižne Ženevske Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava posjetili su Informativni Centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju koji je smješten u Vijećnici grada Sarajeva. Naime, Rezolucija Vijeća sigurnosti UN, broj 1966/2010 kojom se osniva Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove UN-a (MRMKS/Mehanizam) koji je pravni nasljednik MKSJ-a (MKSJ je nakon 24. godine prestao sa radom 31.12.2017. godine) sadrži odredbu prema kojoj su „MKSJ i MRMKS dužni da sarađuju sa zemljama bivše Jugoslavije, i to putem uspostave informativnih i dokumentacionih centara, tako što će im omogućiti pristup javnim spisima MKSJ i Mehanizma, uključujući i pristup preko njihovih web stranica“.

Pored toga, Centar realizuje razne aktivnosti koje promovišu naslijeđe haškog Tribunala. Ovo zaista pomaže u informisanju lokalnog stanovništva o pitanjima ratnih zločina, doprinoseći procesu tranzicijske pravde i jačanja vladavine prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

Studenti su toplo dočekani od strane gospođe Ismene Čaušević koja im je objasnila mandat Centra, pokazala autentičnu sudnicu broj 2. ICTY-a koja je dopremljena iz Haga u maju 2018 godine. U sklopu posjete, studentima je prikazana stalna izložbena komponenta Centra pod nazivom “Prikaz rada i doprinosa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju” gdje su istovremeno imali priliku za diskusiju sudske prakse i pravnih dostignuća. Ova posjeta je obogatila naše mlade eksperte sa proširenim znanjem o ad hoc Tribunalu i ponudila im nevjerovatnu priliku da stoje u sudnicu u kojoj su izrečene sudske presude.