Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Grupa mladih srednjoškolaca Internacionalne škole Stuttgart u Njemačkoj posjetili Informativni centar Sarajevo

jun 12, 2024 | Novosti

Grupa mladih srednjoškolaca koji dolaze iz Internacionalne škole Stuttgart u Njemačkoj, predvođeni profesoricom DP Global Politics & ToK, Brooke Moody posjetili su Informativni centar Sarajevo koji se nalazi u Vijećnici.

Tokom studijske posjete, učenici su obišli autentičnu sudnicu  MKSJ-a u kojoj se sudilo optuženim za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, te stalnu izložbenu postavku ,, Prikaz rada i doprinosa Međunarodnog krivičnog suda  za bivšu Jugoslaviju kroz presude’’ koji se sastoji od fotografija, dijelova iskaza, i drugi dokaznih predmeta preuzetih iz baze podataka Haškog tribunala, te su kao takvi korišteni kao dokazi na suđenjima održanim pred MKSJ/MRMKS.

Tokom posjete učenici su imali priliku upoznati se sa opsadom Sarajeva kroz prezentacijski materijal i dva kratka dokumentarna filma koji oslikavaju priču o životu građana u opkoljenom gradu, koje je predstavila gđa Ismena Čaušević, koordinatorica projekta.