Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Zamjenica gradonačelnice Sarajeva Anja Margetić Stakić primila je studente i profesore sa Univerziteta u Luzernu iz Švicarske koji su u posjeti Sarajevu u sklopu studijskog putovanja

apr 2, 2024 | Novosti

Zamjenica gradonačelnice Sarajeva Anja Margateić Stakić primila je studente i profesore sa Univerziteta u Luzernu iz Švicarske koji su u posjeti Sarajevu u sklopu studijskog putovanja.

Dogradonačelnica je ukratko upoznala goste sa historijom Sarajeva, uređenjem Grada, te se posebno osvrnula na bogato multietničko naslijeđe Sarajeva i Bosne i Hercegovine. 

Naglasila je da je ovo olimpijski grad koji je u februaru obilježio 40 godina od održavanja 14. Zimskih olimpijskih igara.

„Ovo je također univerzitetski centar, u kojem djeluje i nekoliko međunarodnih univerziteta“, kazala je Margetić Stakić.

Po zvaršetku posjete studenti i profesori Univerziteta u Luzernu su imali priliku obići malu sudnicu Haškog tribunala, koja je 2018. godine dopremljena iz Haga kao vid snažne podrške i saradnje izmedju Grada Sarajeva i MKSJ/MRMKSJ.

Nakon posjete maloj sudnici upriličen je obilazak sobe za svjedoke koja sadrži izjave i iskaze svjedoka koje su pokazale iznimnu hrabrost time štp su došle na MKSJ/MRMKS da svjedoče.

Posjeta je završena obilaskom stalne izložbene postavke , ,,Prikaz rada i doprinosa MKSJ-a’’ koja ima  za cilj predstavljanje činjenica u vezi sa zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji koje je MKSJ/MRMKS utvrdio van razumne sumnje.