Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

U Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju održan Dan otvorenih vrata Grada Sarajeva

feb 13, 2023 | Novosti

U prostorijama Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju održan Dan otvorenih vrata Grada Sarajeva, u organizaciji Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI) i Grada Sarajeva. 

U sklopu projekta ACCESS – Pristup pravima za žene kroz informisanje i angažman sa vlastima u Gradu Sarajevu i njegovim općinama, sa našim gostima smo razgovarali na temu “Ljudska prava – Žena simbol otpora i hrabrosti”. Svoje iskustvo podijelile su žene koje su za vrijeme rata obavljale poslove doktorica, učiteljica, profesorica, i druge poslove, koje su kroz vlastiti primjer i kroz različite aspekte djelovanja nalazile snagu i bile simbol otpora i hrabrosti.

Posjetioci su se mogli informisati i o radu Službi Grada Sarajeva, te o radu Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (https://icmksj-sarajevo.ba/en/home/).

Za naše najmlađe posjetioce bila je organizovana dječija radionica koju je održala “Teta pričalica” (https://pricalica.ba/).

Evaluaciju projektnih aktivnosti izvršili su predstavnici TANA 21 (www.tana21.ba), koji su s ciljem prikupljanja povratnih informacija razgovarali s posjetiocima Dana otvorenih vrata. 

U sklopu projekta ACCESS Kanadski fond za lokalnu inicijativu (CFLI) i Grad Sarajevo Vas pozivaju da nam se pridružite i na:

1. Danu otvorenih vrata Općine Novo Sarajevo koji će se održati 14/2/2023 od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama Šalter sale Općine 

2. Danu otvorenih vrata – Novi Grad koji će se održati 15/2/2023 od 17:00 do 19:00 u prostorijama Centra za edukaciju i istraživanje “Nahla”

3. Danu otvorenih vrata – Stari Grad koji će se održati 16/2/2023 od 11:00 do 13:00 u prostorijama Muzeja književnosti i pozorišnje umjetnosti Bosne i Hercegovine

#Canada #CFLI #CanadaFundBiH