Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Sudija Međunarodnog krivičnog suda Marc Perrin De Brichambaut posjetio Informativni centar o MKSJ Sarajevo

aug 9, 2021 | Novosti

09 AUG, 2021

Sudija Međunarodnog krivičnog suda Marc Perrin De Brichambaut danas je bio gost-predavač učesnicima 15. Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2021. – “Uloga tranzicione pravde u izgradnji ljudskih prava”, koja se održava do 14. augusta u prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici uz podršku Grada Sarajeva.

Dobrodošlicu mu je poželjela zamjenica gradonačelnice Grada Sarajeva Anja Margetić, koja ga je ukratko upoznala sa historijom i značajem Centra i gradske Vijećnice.

Predavanje sudije De Brichambauta pratila su 23 studenta – budući magistri i doktoranti prava i društveno-humanističkih nauka i mladi stručnjaci iz preko 16 zemalja svijeta u sklopu ovogodišnje Međunarodne ljetne škole, koju organiziraju Udruženje „Pravnik“, Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije „Konrad Adenauer“ i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Po završetku predavanja, sudija De Brichambaut je obišao Informativni centar o MKSJ Sarajevo te velelijepi objekat sarajevske Vijećnice. U knjizi utisaka, između ostalog, napisao je da je „Vijećnica doživjela veliku kriminalnu aktivnost te da je njena obnova jedna veličanstvena poruka nade i povjerenja u pravdu.“