Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Studijska posjeta Informativnom centru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

mar 22, 2023 | Novosti

Dana 22.3.2023. godine realizovana je studijska posjeta Informativnom centru Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Vijećnici. Studenti III godine u okviru nastavnog predmeta Stručna praksa 6 zajedno sa višim asistentom Kenanom Hodžićem, imali su priliku posjetiti muzejski prostor i stalnu izložbenu postavku “Prikaz rada i doprinosa MKSJ”, te upoznati se sa aktivnostima, historijatom i ulogom centra u procesu jačanja vladavine prava i tranzicijske pravde. Uposlenica Informativnog centra Ismena Čaušević je održala jedinstveno edukativno predavanje i studenti su iskazali poseban interes da aktivno učestvuju i postavljaju pitanja o radu MKSJ kao i mnogostrukim vizualnim sadržajima i infografikama.

Ovaj jedinstveni memorijalni kompleks koji, između ostalog, uključuje i postavku autentične sudnice gdje su se održavala suđenja za ratne zločine, omogućio je studentima cjelovito razumijevanje razloga za uspostavljanje MKSJ, doprinosa i sveukupnog naslijeđa, ali i rezultata u pravcu dostizanja međunarodne pravde i krivične odgovornosti za najteže počinjene zločine.

 

Vijesti dostupne na linku: https://www.fkn.unsa.ba/post/studijska-posjeta-informativnom-centru-me%C4%91unarodnog-krivi%C4%8Dnog-suda-za-biv%C5%A1u-jugoslaviju