Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA IUS POSJETILI SARAJEVSKU VIJEĆNICU I OLIMPIJSKI MUZEJ

mar 13, 2023 | Novosti

Dana 10. marta 2023. godine, u okviru predmeta „Pravna historija Balkana“, studenti Pravnog fakulteta IUS, u pratnji višeg asistenta gospodina Ljubovića, posetili su Olimpijski muzej i gradsku vijećnicu. U Vijećnici ih je dočekala gđa Ismena Čaušević, stručna savjetnica Informativnog centra Međunarodnog krivičnog sudu za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: MKSJ) Sarajevo. Studenti su se upoznali sa arhitektonskim, historijskim i društvenim značajem Vijećnice u Sarajevu, a potom su otišli u Informativni centar o MKSJ Sarajevo, gdje su prisustvovali predavanju o ratnim zločinima počinjenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu a za koje se sudilo pred Tribunalom.  Mandat  Informativnog centra Sarajevo je da javnosti omogući ažuran, direktan i siguran elektronski pristup svim javno dostupnim spisima Haškog tribunala i arhivskoj građi koja se nalazi u online bazama podataka MKSJ/MRMKS. Studenti su imali priliku vidjeti stalnu muzejsku postavku MKSJ/MRMKS i originalnu sudnicu Haškog tribunala.

Studenti su izrazili zahvalnost dr.sci.  Benjamini Karić, gradonačelnici Grada Sarajeva, na omogućivanju posjete, te Olimpijskom muzeju i sarajevskoj Vijećnici na gostoprimstvu.

#pravni fakultet
#ius