Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Studenti III i IV godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su Informativni centar o MKSJ Sarajevo

apr 22, 2022 | Novosti

Studenti III i IV godine Međunarodnog krivičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u pratnji Doc. dr. Pustahije Almira posjetili su Informativni centar o MKSJ Sarajevo. Unutar studijske posjete prezentovan je rad Centra, mandat i pravno naslijeđe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), kao i Mehanizma za međunarodne krivične sudove, kao pravnog čuvara naslijeđa MKSJ i MRMKS-a.

U sklopu boravka u prostorijama Informativnog centra,  predstavljena je stalna izložbena postavka Centra, originalna sudnica MKSJ koja je trajno smještena u Vijećnici. Studenti su pokazali interes za cjelokupan rad Centra i haškog naslijeđa.

Doc. dr. Almir Pustahija je pohvalio rad Centra i naglasio važnost edukativne platforme kroz vizualizaciju sadržaja kao što su izložbe, organizacije konferencija i prikazivanje dokumentarnih filmova, kojima se prezentuje rad i naslijeđe Haškog tribunala a koje je Centar pružio na raspolaganje svim zainteresiranim studentima kako bi pored teorijskog znanja studenti bili u prilici sagledati sudski utvrđene činjenice korištene u presudama kroz konkretne primjere što će studente dodatno zainteresovati da u svom radu koriste arhiv MKSJ/MRMKS podstaknuti kritičko razmišljanje i razviti dodatni senzibilitet ka očuvanju kulture sjećanja.