Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Studenti III godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici posjetili Informativni centar o MKSJ Sarajevo

maj 13, 2022 | Novosti

Studenti III godine Pravnog fakulteta u Zenici u pratnji Prof.dr.sc Aide Mulalić prodekanese za nastavu i studentska pitanja  posjetili su Informativni centar o MKSJ Sarajevo. Unutar organizirane posjete predstavljen je i projekat Sense Centra za tranzicijsku pravdu „Usmena istorija MKSJ“, koji se dijelom temelji na sudskoj arhivskoj građi MKSJ-a i Mehanizma.

Unutar projekta studentima je prezentiran dokumentarni zapis o granatiranju i spaljivanju Vijećnice pod nazivom Zatiranje istorije i sjećanja-sarajevska Vijećnica, kao i način pristupanja pomenutoj arhivskoj gradji. Drugim video zapisom  prezentiran je Sudski epilog Pretresnog vijeća Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju koji tretira opsadu Sarajeva unutar kampanje snajperskih napada i granatiranja kojim je bilo izloženo civilno stanovništvo Sarajeva od kraja maja 1992. do oktobra 1995., i koji je dostupan u dijelu arhiva zapisa Teror u 12 slika Sarajevo ‘92-95’ u produkciji SENSE Centar za tranzicijsku pravdu.

Po završetku prezentacije otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali studenti i pokazali veliki interes i znanje kada je u pitanju mandat i djelokrug MKSJ/MRMKS. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici njeguje dugogodišnju saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnosno Mehanizmom za medjunarodne krivične sudove u Hagu kao čuvara pravnog naslijeđa dva pionirska ad hoc medjunarodna krivična suda, koja se ogleda organizacijom posjeta i predavanja za studente od strane eminentnih tužioca i sudija koji su radili na predmetima ratnih zločina pred Tribunalom.

Posjeta studenata okončana je obilaskom autentične sudnice haškog Tribunala, i stalne izložbene postavke Centra ,,Prikaz rada i doprinosa MKSJ”.