Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Spisi Haškog tribunala pomažu i studentima

nov 29, 2021 | Novosti

Interes za Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju je veliki, a dokumenti MKSJ-a su već bili predmet naučnog instraživanja.