Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Samir Avdić u Vijećnici ugostio delegaciju Ujedinjenih nacija

sep 21, 2023 | Novosti

Članovi delegacije Ujedinjenih nacija sa sjedištem u New Yorku su se sastali sa zamjenikom gradonačelnice Samirom Avdićem.

Razgovarali su o historijatu, madnatu, realiziranim aktivnostima i budućim projektima Informativnog centra Sarajevo, koji je uspostavljen Memoradnumom o razumijevanju izmedju Grada Sarajeva i Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u novembru 2016. godine.

,,Uspostava informativnih centara kao što je ovaj u Sarajevu je jako bitna, jer su to dokumentacioni centri koji osiguravaju pristup digitalnim bazama podataka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te predstavljaju platformu za niz obrazovnih, naučno-istraživačkih i sličnih aktivnosti u vezi s bogatim naslijeđem i zaostavštinom Haškog tribunala’’, istakao je Avdić.

MKSJ je bio prvi sud za ratne zločine osnovan od strane Ujedinjenih nacija i prvi sud za ratne zločine koji je osnovan nakon tribunala u Nürnbergu i Tokiju. Praksa i pravo nasljeđe Tribunala je nasljeđe svijeta, a njegov rad i postignuća potakli su stvaranje drugih međunarodnih krivičnih sudova, uključujući Specijalni sud za Sijera Leone i Izvanredna vijeća u sudovima Kambodže.