Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Predsjednica MICT-a Gatti Santana, sudija Agius i sutkinja deGuzman razgovarali sa studentima Univerziteta u Sarajevu

sep 13, 2023 | Novosti

U prostorijama Informativnog centra Sarajevo, Predsjednica MICT-a Gatti Santana, sudija Agius i sutkinja deGuzman su razgovarali sa studentima Univerziteta u Sarajevu o sudskim nalazima o zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini i njihovoj primjeni izvan sudnice kao temelj za uspostavu mira.

Zamjenik gradonačelnice grada Sarajeva Samir Avdić je  izrazio toplu dobrodošlicu visokoj delegaciji  Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam)  i poželio studentima uspješnu akademsku godinu koja je pred njima.