Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović upriličio prijem delegacije norveškog udruženja „Hvite Busser“

jun 25, 2023 | Novosti

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović upriličio prijem delegacije norveškog udruženja „Hvite Busser“ a koju su činili Ingrid L.L.Rohme sa saradnicima.

Navedeno udruženje „Bijeli autobusi“ datira još od 1992. godine pružajući mladim osobama priliku da uzmu učešće u obrazovnim putovanjima učeći ih historiji i toleranciji prije svega. Njihov obrazovni program usmjeren je na ljudska prava, ljudsko dostojanstvo i antirasizam.

O više tema se razgovaralo na sastanku, a povod sastanka jeste projekat pokrenut od strane navedenog udruženja i Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima obrazovno putovanje norveških školaraca u Bosnu i Hercegovinu, na historijske časove o genocidu i ratu u našoj domovini kao i holokaustu 1941. – 1945. godine.

Također, predstavnici udruženja su upoznali predsjedavajućeg Gradskog vijeća da će u školama širom Kraljevine Norveške, učenici imati priliku da uče o ratnim zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. -1995. godine.

 Osvrćući se na bitnost historije kao akademske discipline i kao jako bitnog elementa obrazovanja građana, navedenim projektom se njeguje i kultura sjećanja kao jedna od najbitnijih strategija borbe protiv zaborava.

Posjeta je završena obilaskom i posjetom Infomativnog centra Sarajevo, muzejskom komponentom Centra i autentičnom malom sudnicom u kojoj se sudilo pojedincima osudjenim za ratne zločina tokom oružanih sukoba na području bivše Jugoslavije.

Gosti su bili prijatno iznenadjeni posjetom i iskazali su interes za dalju saradnju koja će biti utemeljana na studijskim posjetama Informativnom centru Sarajevo.