Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Posjeta Vijećnici sa prijateljskim školama iz Pesara

sep 8, 2023 | Novosti

 
Grupa učenika iz Pesara je zajedno sa svojim profesorima, koji su bili organizatori Muzičkog festivala, krenula na sedmodnevno putovanje po Evropi, gdje je upriličen doček za prijateljske škole iz Pesara u sarajevskoj Vijećnici.
 
Asistent gradonačelnice Harun Pašić i Ismena Čaušević, savjetnica u Informativnom  centru o MKSJ Sarajevo, proveli su goste kroz Vijećnicu, upoznavši ih sa “Sobom Franca Ferdinanda”, Haškim tribunalom, historijom Bosne, bosanskim vladarima i svim sarajevskim gradonačelnicima.
Direktorica škole zahvalila se na prijatnom dočeku koji je upriličen na inicijativu gradonačelnice Benjamine Karić.
 
Projekat se inače realizira u školskoj 2022 / 2023. godini, kada je i započela saradnja Prve gimnazije sa srednjim školama iz Pesara, u sklopu kojeg je realizovana studijska posjeta učenika Prve gimnazije  zajedno sa pomoćnicom direktorice Elmom Dulić i profesoricom Italijanskog jezika, Dženanom Uzunović tokom boravka na Muzičkom festivalu u Pesaru.
 
https://www.facebook.com/100065692951501/posts/posjeta-vije%C4%87nici-sa-prijateljskim-%C5%A1kolama-iz-pesarau-%C5%A1kolskoj-2022-2023-godini-/624295643103529/