Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Posjeta učesnika ”2. Škole Tranzicione Pravde u BIH”

feb 22, 2022 | Novosti

Učesnici ”2. Škole Tranzicione Pravde u BIH’su posjetili Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo u utorak, 22. februara 2022. godine. Udruženje ”Pravnik” iz Sarajeva – uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, Regionalni Projekt o Ratnim Zločinima (RWC) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva – organizovalo je ‘2. Školu tranzicione pravde na temu ”Uloga tranzicijske pravde u obnovi ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktinim društvima”’ u periodu 18. – 24. februar 2022. godine.

Rad Centra, njegovo osnivanje, mandat i naslijeđe je prezentovala Ismena Čaušević, stručni savjetnik u Centru te je upoznala studente o bazi i elektronskoj arhivi MKSJ i informisala učesnike da im Centar stoji na raspolaganju tokom njihovog daljeg akademskog školovanja i istraživanja u oblasti ratnih zločina. Učesnici škole su izrazili svoj interes za rad Centra te su u tom smislu postavljali pitanja a potom su posjetili biblioteku u sklopu Centra za čiji rad je Konrad Adenauer Stiftung (KAS)- Program za vladavinu prava za Jugoistočnu Europu (JIE), fondacija sa sjedištem u Bukureštu, obezbijedila finansijsku podršku. Učesnici su ovom prilikom dobili na poklon knjige iz fonda biblioteke.

Tokom posjete, studenti ”2. Škole Tranzicione Pravde u BIH” su također upoznati sa izložbenom komponentom Centra: ”Prikaz rada i doprinosa haškog Tribunala kroz presude MKSJ”. Posjeta je završena obilaskom  tematskih izložbi iz historije Grada i Vijećnice.