Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

PMI nastavlja sa radionicama za nastavnike istorije iz Bosne i Hercegovine

dec 10, 2022 | Novosti

Preuzeto sa: www.irmct.org

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 10. decembra 2022. novu radionicu o korišćenju arhiva MKSJ-a i Mehanizma za grupu od 30 nastavnika istorije/povijesti iz cijele Bosne i Hercegovine,

Radionica je održana u Sarajevu u saradnji sa Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO) i Informativim centrom o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Grada Sarajeva.

Tokom današnjeg rada, prisutni nastavnici su predstavili lekcije za čiju su izradu koristili nalaze iz presuda i iskaze svjedoka iz sudskih predmeta vođenih pred MKSJ-om i Mehanizmom, kao i druge materijale iz digitalne arhive tih sudova. U lekcijama se nastavnici bave različitim temama poput zločina seksualnog nasilja počinjenog u ratovima, prisilnih deportacija i migracija, te upotrebi propagande tokom ratnih sukoba.

Primjenjujući znanje stečeno tokom radionica PMI-a održanih u septembru ove godine i metodologiju koja je tada razvijena, učesnici su danas razgovarali o daljim mogućnostima oblikovanja nastavnih materijala o konfliktima 90-tih, kao i relevantnim savremenim temama koje bi također mogle biti obrađene.

U namjeri da učesnicima radionica predoči regionalnu perspektivu sukoba, PMI je razvio blisku saradnju sa udruženjima nastavnika istorije/povijesti iz šest država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. U skladu sa tim, deset predstavnika udruženja iz tih država bili su predavači na današnjoj radionici. Oni su sa kolegama nastavnicima iz Bosne i Hercegovine razmijenili iskustva i različite poglede na prošlost u sredinama iz kojih dolaze. Sa učesnicima radionice su, što je posebno važno, podijelili i svoje znanje o korišćenju arhiva MKSJ-a i Mehanizma koje su stekli na ranijim radionicama PMI-ja u okviru ovog projekta.

Kroz ovakve radionice, nastavnici istorije ne samo da unaprijeđuju svoje vještine u istraživanju sudskih arhiva, već i proširuju znanje o sukobima iz 1990-ih, počinjenim zločinima i presudama za te zločine izrečenim pred MKSJ-om i Mehanizmom. Nakon završetka obuke, oni su sposobni da razviju nastavne materijale zasnovane na činjenicama o nedavnoj prošlosti regiona, koristeći dokumente i sudski utvrđene činjenice iz predmeta MKSJ-a i Mehanizma.

Obuke o korištenju arhiva MKSJ-a i Mehanizma za nastavnike istorije čine dio šireg PIM-a, koji podržava Evropska unija.

Cilj PMI-a je poboljšati znanje i razumijevanje građana i zajednica u zemljama bivše Jugoslavije o zločinima počinjenim tokom sukoba 1990-ih, na osnovu slučajeva MKSJ-a i Mehanizma.