OBILJEŽAVANJE DANA OPSADE SARAJEVA 1992. – 1995.

 

Sarajevska Vijećnica, 4. – 5. april 2023.