Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Održano online predavanje ”Činjenice o Srebrenici kroz perspektivu rada i nasljeđa MKSJ/Mehanizma” za 53 studenta Sveučilišta u Rzeszówu

dec 11, 2023 | Novosti

Predavanje je održano na inicijativu Dr. Katarzyne Czeszejko-Sochacke sa Sveučilišta u Rzeszówu budući da postoji uspješna akademska suradnja između Informativnog centra Sarajevsko i Sveučilišta u Poljskoj.

Uposlenica Informativnog centra Sarajevo, Ismena Čaušević predstavila je hronološki prikaz događaja koji su se dogodili u julu 1995. godine u Srebrenici sa specifičnom namjerom u slučaju Radislava Krstića, i zločinima počinjenim u tom periodu.

Tokom predavanja, gospođa Čaušević je naglasila činjenice o genocidu u Srebrenici koje su sudski utvrđene u brojnim slučajevima, a koje se temelje na ogromnoj količini dokaza, uključujući svjedočenja, dokumente, audiovizualne snimke, karte, fotografije i druge zapise.

Cilj Informativnog centra Sarajevo je unaprijediti znanje i razumijevanje mladih o zločinima počinjenim tijekom sukoba 1990-ih, s ciljem očuvanja sjećanja na žrtve Srebrenice kako bi se strahote koje su se dogodile u Srebrenici više nikada ne bi ponovile.