Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

OBILJEŽAVANJE DANA OPSADE SARAJEVA 1992. – 1995. (4. – 5. april 2023. godine)

apr 4, 2023 | Novosti

Sarajevska Vijećnica (4. april 2023. godine)

Prikazivanje dokumentarnog filma ,,Simbol otpora – zgrada Loris’’

Historijski muzej Bosne i Hercegovine

Sarajevska Vijećnica (5. april 2023. godine)

Panel ,,Značaj žena u periodu opsade grada Sarajeva’’