Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Mladi iz cijele Bosne i Hercegovine obišli Informativni centar Sarajevo

nov 2, 2023 | Novosti

Mlade polaznike iz Političke škole, Friedrich Ebert Stiftung, koji dolaze iz cjele  Bosne i Hercegovine, vijećnik Muamer Mekić  ugostio je u Vijećnici, te ih zajedno sa Dr. Dragan Stevanovićem upoznao sa radom Gradskog vijeća , Gradske uprave kao i položaju grada Sarajeva kao administrativne jedinice i zajednice .

Učesnike je na kratko pozdravila te im poželjela dobrodošlicu gradonačelnica Benjamina Karić rođ. Londrc.

Po završetku posjete mladi polaznici su obišli Informativni centar Sarajevo i upoznali se sa mandatom i djelokrugom Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugosalviju, koji je tokom 24 godine svog postojanja i u 10.800 dana suđenja, 161 lice je optuženo, od čega je 90 lica osuđeno. Zaostavština Suda broji preko 200.000 sudskih spisa, 2,5 miliona transkripata sudskih postupaka. MKSJ je službeno prestao sa radom 31. decembra 2017. godine, a nad više funkcija Suda nadležnosti je preuzeo Mehanizam za međunarodne krivične sudove osnovan Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a broj 1966.

,,Mladi su naša budućnost, a mladi u politici garant da ovu zemlju poslije nas ostavljamo onima koji će je dostojno predstavljati, čuvati i braniti” nagalsio je vijećnik Mekić u svom završnom izlaganju.