Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Internacionalni univerzitet u Sarajevu u posjeti Informativnom centru Sarajevo i Vijećnici

jan 13, 2024 | Novosti

Informativni centar Sarajevo i sarajevsku Vijećnicu posjetila je grupa studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS). Posjeta je organizirana na inicijativu profesora i studenata III godine Pravnog fakulteta.

Studenti su imali priliku obići stalnu izložbenu postavku ,,Nasljedje Tribunala kroz presude MKSJ/MRMKS”, kao i malu sudnicu u kojoj se sudilo pojedincima za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Studenti su učestvovali u diskusiji te su postavljali pitanja u vezi sudskih procesa koji su okončani pred Mehanizmom za medjunarodne krivične sudove, posebno iskazujući interes kada je u pitanju negiranje sudskih utvrdjenih činjenica i glorifikacija ratnih zločinaca sa kojima se društvo u Regionu ali i šire svakodnevno susreće.

Po završetku predavanja studenti su obišli Vijećnicu i imali priliku upoznati se pobliže sa bogatom historijom Sarajeva.