Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Informativni centar o MKSJ Sarajevo ugostio studente Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

jun 1, 2022 | Novosti

Studenti prve godine master studija Odsjeka za politologiju / UPD i Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru predmeta “Studije holokausta i genocida” bili su u posjeti Informativnom centru o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo.

O radu i mandatu Informativnog centra i Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, odnosno Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove  kao pravnog  čuvara naslijeđa, studente je upoznala Ismena Čaušević, stručni savjetnik Informativnog centra. Posjetu je realizirao mr. sci. Osman Sušić, viši asistent na Odsjeku za politologiju.