Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Grupa studenata FKKS Univerziteta u Sarajevu posjetila Informativni centar Sarajevo

jun 6, 2024 | Novosti

Grupa studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitea u Sarajevu u okviru nastavnog predmeta Stručna praksa 6 – Sigurnosne studije, posjetila je sa višim asistentom Kenanom Hodžićem, MA, Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo.
 
📜 Tokom obilaska, studenti su posjetili prostorije Informativnog centra, autentičnu sudnicu MKSJ-a, gdje je suđeno pojedincima optuženim za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije, te izložbenu komponentu Centra, koja se sastoji od eksponata koji predstavljaju presude, i sudski utvrdjene činjenice, iskaze svjedoka, te fotografije koje pružaju uvid u neke od sudskih postupaka Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
 
📚 Studenti su imali priliku saznati više o naslijeđu MKSJ-a, kao i o njegovim dostignućima u uspostavljanju činjenica, donošenju pravde žrtvama, pozivanju vođa na odgovornost, te o društvenim izazovima s kojima se društvo suočava.