Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Grupa mladih istraživača posjetila je Informativni centar Sarajevo

okt 9, 2023 | Novosti

Grupa mladih pripravnika iz Meksika, Holandije, Francuske, SAD, i Njemačke su posjetili Informativni centar Sarajevo koji je smješten u sarajevskoj Vijećnici.

Tokom obilaska pripravnici su obišli prostorije Informativnog centra, autentičnu sudnicu u kojoj su izrečene presude pojedincima za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, i muzejsku komponentu Centra u kojoj su izložene prateće fotografije, izvodi iz svjedočenja, kao i ostali izložbeni sadržaj koji je preuzet iz baze MKSJ-a/MICT-a i kao takav je korišten kao dokazni materijal u postupcima koji su vođeni pred Tribunalom.

Tokom posjete mladi istraživači su se upoznali sa nasljedjem MKSJ-a, kao i njegovim dostignućima kada su u pitanju utvrđivanje činjenica, pravda za žrtve, pozivanje vođa na odgovornost, individualizacija krivice, kao i izazovima današnjice sa kojima su suočene zajednice u postkonfliktnom društvu.

Današnja posjeta rezultat je prijateljske saradnje uspostavljene izmedju Grada Sarajeva odnosno Informativnog centra i udruženja Centra za postkonfliktna istraživanja (CPI), čija saradnja traje još od 2018. godine kada je i zvanično krunisana potpisivanjem Memoranduma o saradnji.