Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Grupa mladih istraživača iz Nizozemske, Sidneja, SAD su posjetili Informativni centar Sarajevo koji je smješten u sarajevskoj Vijećnici

apr 30, 2024 | Novosti

Grupa mladih istraživača iz Nizozemske, Sidneja, SAD su posjetili Informativni centar Sarajevo koji je smješten u sarajevskoj Vijećnici.

Tokom obilaska obišli su prostorije Informativnog centra, autentičnu sudnicu u kojoj su izrečene presude pojedincima za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, i muzejsku komponentu Centra u kojoj su izložene prateće fotografije, izvodi iz svjedočenja, kao i ostali izložbeni sadržaj koji je preuzet iz baze MKSJ-a/MICT-a i kao takav je korišten kao dokazni materijal u postupcima koji su vođeni pred Tribunalom.

Tokom posjete mladi istraživači su se upoznali sa nasljedjem MKSJ-a, kao i njegovim dostignućima kada su u pitanju utvrđivanje činjenica, pravda za žrtve, pozivanje vođa na odgovornost, individualizacija krivice, kao i izazovima današnjice sa kojima su suočene zajednice u postkonfliktnom društvu.