Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Doris Pack Sarajevo zaslužuje priznanje Europske unije

aug 13, 2021 | Novosti

13 AUG, 2021

Doris Pack, bivša zastupnica u Evropskom parlamentu i članica odbora EP za jugoistočnu Evropu, boravi u Sarajevu gdje kao predavač gostuje na 15. Međunarodnoj ljetnoj školi Sarajevo 2021. koja se održava u prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici, uz podršku Grada Sarajeva. Gospođa Pack je ponovo podsjetila da Sarajevo, kao i bogato tkanje multikulturne baštine grada, zaslužuju veliko priznanje EU.

Dobrodošlicu joj je u ime Grada Sarajeva i studenata-učesnika Škole poželjela dogradonačelnica Anja Margetić, izrazivši uvjerenje da će predavanja doprinijeti podizanju svijesti o demokratiji i ljudskim pravima.

Nakon predavanja gospođa Pack je obišla Vijećnicu i stalnu postavku Informativnog centra te u knjizi utisaka, između ostalog, napisala:

Godinama na ovom mjestu upoznajem ljude koji se zalažu za promociju demokratije i ljudskih prava. Hvala organizatorima na pozivu i prilici da govorim o važnim temama.”

“Doris Pack trenutno obnaša funkcije predsjednice Zajednice žena Evropske narodne stranke, direktorice Instituta “Robert Schuman” i predsjednice Fondacije za njemačko-francusku kulturnu saradnju te je članica Fondacije „Konrad Adenauer“.