Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Dogradonačelnica Margetić obratila se učesnicima Međunarodne ljetne škole Sarajevo

aug 5, 2021 | Novosti

05 AUG, 2021

Zamjenica gradonačelnice Grada Sarajeva Anja Margetić obratila se danas učesnicima 15. Međunarodne ljetne škole Sarajevo 2021. – “Uloga tranzicione pravde u izgradnji ljudskih prava” koju organizira Udruženje Pravnik, Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Margetić je u svom obraćanju učesnike upoznala sa historijatom Vijećnice, osnivanjem i radom Informativnog centra te u ime gradonačelnice Benjamine Karić zahvalila svim učesnicima programa koji su došli iz raznih zemalja s ciljem da steknu znanja u oblasti međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava, ali i da nauče više o historiji Sarajeva, olimpijskom gradu, mjestu susreta istoka i zapada, gradu mladosti, umjetnosti i sporta.

Za učesnike je organizirana prezentacija o mandatu, radu, djelokrugu i budućim aktivnostima Centra, posjeta biblioteci i stalnoj muzejskoj postavci Informativnog centra u sklopu koje se nalazi i originalna sudnica iz Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i posjeta Vijećnice.

Ove godine će 23 studenta – budući magistri i doktoranti prava i društveno-humanističkih nauka i mladi stručnjaci iz preko 16 zemalja svijeta u Sarajevu da uče od najboljih stručnjaka u sklopu ove škole do 14. augusta u prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici, uz podršku Grada Sarajeva.

Međunarodna ljetna škola Sarajevo 2021. istražuje pojam tranzicione pravde koji podrazumijeva institucionalni odgovor na izazove tranzicije i tereta prošlosti koji predstavljaju jedan od najvećih izazova Bosne i Hercegovine i zemalja naše regije. Tranziciona pravda obuhvata krivična gonjenja, državne i regionalne komisije za istinu, programe reparacija, memoralizaciju, rod i tranzicionu pravdu, rehabilitaciju žrtava i slično.