Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Dogradonačelnica Margetić obratila se učesnicima Medjunarodne ljetne škole Sarajevo

jul 21, 2022 | Novosti

U periodu od 20-28. jula 2022. godine 23 studenta – budući magistri i doktoranti prava i društveno-humanističkih nauka i mladi stručnjaci iz preko 15 zemalja svijeta su u prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici, uz podršku Grada Sarajeva, pohađali 16. Međunarodnu ljetnu školu Sarajevo 2022. – “Uloga tranzicione pravde u izgradnji ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktnim društvima ”.

Prvog dana škole učesnicima se obratila zamjenica gradonačelnice Grada Sarajeva Anja Margetić, koja je u svom obraćanju učesnike upoznala sa historijatom Vijećnice, osnivanjem i radom Informativnog centra te u ime gradonačelnice Benjamine Karić zahvalila svim učesnicima programa koji su došli iz raznih zemalja s ciljem da steknu znanja u oblasti međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava, ali i da nauče više o historiji Sarajeva, olimpijskom gradu, mjestu susreta istoka i zapada, gradu mladosti, umjetnosti i sporta.

Za učesnike i predavače predstavljen je mandat, djelokrug i buduće aktivnosti Centra, te organiziran prezentacija o mandatu i djelokrugu rada Mehanizma za medjunarodne krivične sudove, pravnog čuvara nasljedja ad hoc Medjunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U sklopu predavanja upriličena je i posjeta biblioteci i stalnoj muzejskoj postavci Informativnog centra koju čini i originalna sudnica, broj 2. u kojoj se sudilo pojedinicima za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Studenti su imali priliku posjetiti i sarajevsku Vijećnicu.

Po završetku predavanja, sutkinja Međunarodnog krivičnog suda Joanna Korner je obišla Informativni centar o MKSJ Sarajevo, te sarajevsku Vijećnicu, koja predstavlja svjetski simbol susreta civilizacija. Tokom obilaska Informativnog centra, sutkinja Korner je izmedju ostalog izjavila: ,,Postojanje  Informativnog centra o MKSJ, prvog u regionu, je jako bitno jer njeguje i čuva haško naslijeđe, koje je i svojevrsni historijski zapis o ratnim događajima, te na taj način doprinosi tranzicionoj pravdi i istini, te predstavlja bitan segment revitalizacije tkiva post-konfliktnog društva.’’

Dr. Gabriela Ghindea i Dr. Matei Demetrescu, sa Aushwitz Instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina su u sklopu radionica i predavanja na temu o prevenciji genocida obišli izložbeni prostor Informativnog centra i Vijećnicu. Dr. Ghindea je tokom obilaska Centra izmedju ostalog izjavila : ,,Bitno je da postoji volja i pokretač medju mladim ljudima da izučavaju historiju ratnih sukoba ali u isto vrijeme potrebno je izučavati uzroke i posljedice holokausta i genocida u sklopu socijalne psihologije, čiji zadatak je razvijanje kognitivne svijesti pojedinca o uzrocima rata, koji će dovesti do prevencije i ponavljanja istog, uz pomoć adekvatnih edukativnih programa koji će podsticati senzibilitet kod mladih ljudi, doprinijeti poštivanju prema žrtvama rata i njihovim porodicama, razvijati duh zajedništva kod mladih ljudi i uzajamnog poštivanja jednih prema drugima.’’

Škola koju organizira Udruženje Pravnik, Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, istražuje pojam tranzicione pravde koji podrazumijeva institucionalni odgovor na izazove tranzicije i tereta prošlosti koji predstavljaju jedan od najvećih izazova Bosne i Hercegovine i zemalja naše regije. Tranziciona pravda obuhvata krivična gonjenja, državne i regionalne komisije za istinu, programe reparacija, memoralizaciju, rod i tranzicionu pravdu, rehabilitaciju žrtava i slično.