Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Direktor Programa vladavine prava za jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer Stiftung Pavel Usvatov posjetio Informativni centar o MKSJ Sarajevo

dec 3, 2021 | Novosti

Novi direktor Programa vladavine prava za jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer Stiftung, Dr. Pavel Usvatov posjetio je Informativni centar o MKSJ Sarajevo.

Tom prilikom se upoznao sa aktivnostima Informativnog centra i njegovom ulogom u očuvanju činjenica koje doprinose istraživanju događaja iz nedavne prošlosti, pravdi i pomirenju. Također je obišao i biblioteku Informativnog centra koja sadrži ovjerene kopije presuda i dokumenata iz Haskog tribunala kao i knjižni fond koji se sastoji od stručne literature, anala i publikacija koje je Haški tribunal ustupio Informativnom centru kao cilj podrške i edukacije studentima  posjetiocima i istraživačima.

Grad Sarajevo  u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Udruženjem Pravnik, i Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung za jugoistočnu Evropu svake godine upriliči održavanje Međunarodne ljetne škole unutar koje studenti imaju priliku upoznati se i naučiti više o važnim historijskim mjestima u BIH, te na taj način ne samo tematski već i praktično istraživati pojam tranzicijske pravde, koji u svom programu obuhvata suočavanje s prošlošću, memorijalizaciju, i rehabilitaciju žrtava.

Po završetku posjete gospodin Usvatov  obišao je Vijećnicu i stalnu postavku Informativnog centra te u knjizi utisaka, između ostalog, napisao: ’’Impresioniran sam radom Centra koji prati izazovan, ali vrlo neophodan mandat. Njegov rad je ključan za utvrđivanje činjenica i gradi odličnu osnovu za sadašnje i buduće istraživače koji se bave međunarodnim krivičnim i humanitarnim pravom, kao i kreatore politike, širu zajednicu a posebno mlade.’’