Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Delegacija Ambasade SAD posjetila Vijećnicu i Informativni centar Sarajevo

jan 23, 2024 | Novosti

Delegacija ambasade SAD u Sarajevu je posjetila Vijećnicu i Informativni centar Sarajevo. Posjeta je inicirana od strane ambasade SAD u Sarajevu kao snažan vid  saradnje i podrške na bazi do sada izgradjenih prijateljskih odnosa izmedju Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

Gosti su obišli mobilijar male sudnice koja je dopremljena tokom 2018. godine iz Haga, te stalnu izložbenu postavku Informativnog centra Sarajevo. Tokom obilaska iskazali su veliki inetres u vezi okončanih sudskih presuda pred Mehanizmom za medjunardone krivične sudove u HAGU (MRMKS) i zločina počinjenih na području Prijedora ali i šire.