Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Carmel Agius, u prvom intervjuu nakon preuzimanja dužnosti predsjednika MRMKS

mar 4, 2019 | Novosti

Carmel Agius, u prvom intervjuu nakon preuzimanja dužnosti predsjednika MRMKS, za Oslobođenje govori o prioritetima ali i radu prethodnika.