Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Admira Fazlić, autorica knjige ,,Čovjek i fotografija’’ i Nihad Kreševljaković, direktor Modula Memorije posjetili Informativni centar o MKSJ Sarajevo

sep 19, 2022 | Novosti

Informativni centar o MKSJ Sarajevo ugostio je Admiru Fazlić autoricu knjige „Čovjek i fotografija. Fikret Alić – čovjek iza žice logora Trnopolje“ i Nihada Kreševljakovića, umjetničkog direktora Modula Memorije.

Ova knjiga upravo govori o istinitom životu jednog od žrtava torture Fikretu Aliću, zatočeniku čija je fotografija snimljena kroz žičanu ogradu logora Trnopolje obišla svijet 1992. godine i podsjetila na koncentracione logore iz Drugog svjetskog rata. Upravo zahvaljujući ispričanoj priči Fikreta Alića koji je preživio zarobljeništvo u logoru Keraterma i Trnopolje, u knjizi se detaljno opisuje agonija Fikreta Alića, ali i hiljada drugih nedužnih ljudi. Zločini protiv čovječnosti počinjeni u Prijedoru i njegovoj okolini imaju poseban značaj na putu osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Tužilaštvo MKSJ je zločine u Prijedoru i njegovoj okolini označilo kao predmet svojih prvih istraga. Britanska TV ekipa ITN-a i Guardiana posjetile su Prijedor u augustu 1992. godine te dale informacije da su u logorima na području općine Prijedor počinjeni zločini. Upravo u poglavlju knjige ‘’Logor Trnopolje i fotografija’’ opisan je susret Fikreta Alića sa britanskom TV ekipom ITN-a i Guardiana  u kojoj su bili Penny Marshal, Ian Wiliams i Ed Vulliamy.

Unutar svog djelovanja Centar od početka pruža podršku i stavlja u fokus najosjetljive kategorije društva, to su preživjele žrtve i njihove prorodice, pružajući mogućnost da se kroz edukativnu i muzejsku komponentu doprinese vizualizaciji događaja, te na taj način pruži prilika da žrtve koje su bile pogođene strahotama rata ispričaju svoju istinitu životnu priču i užase kroz koje su prošli.

Zahvaljujući autorici knjige ‘’Čovjek i Fotografija Fikret Alić – čovjek iza žice logora Trnopolje’’ Admire Fazlić i  zalaganju direktora Modula Memorije Nihada Kreševljakovića, bibliotekarski fond Centra je dobio na poklon više primjeraka pomenutih knjiga. Ova knjiga upravo govori o onima koji su preživjeli te strahote. Ta svjedočenja su vrlo potresna, a njihov značaj nemjerljiv.

Nadamo se da će ova publikacija omogućiti budućim generacijama da se upoznaju sa životima preživjelih žrtava, kao i da će podstaknuti mlade generacije da izučavaju rad Međunarodnog suda, jer je jako važno da rad suda bude dostupan u oblicima koji su pristupačni široj javnosti  kao što su dokumentarni filmovi,  izložbe i knjige koji tematski prate istinite životne priče preživjelih.