Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

17. Međunarodna ljetna škola upriličena u Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

aug 2, 2023 | Novosti

U periodu od 01. do 11. augusta 2023. godine, 24 studenta – budući magistri, doktoranti prava i društveno-humanističkih nauka, te mladi stručnjaci iz 18 zemalja svijeta u prostorijama Informativnog centra o MKSJ Sarajevo u Vijećnici, uz podršku Grada Sarajeva, pohađaju 17. Međunarodnu ljetnu školu Sarajevo 2023. – “Uloga tranzicione pravde u izgradnji ljudskih prava i vladavine prava u postkonfliktnim društvima”.

Na otvaranju škole, učesnicima se obratila zamjenica gradonačelnice Anja Margetić koja je u svom obraćanju učesnike upoznala sa historijatom Vijećnice, osnivanjem i radom Informativnog centra te se u ime Grada Sarajeva zahvalila svim učesnicima programa koji su došli iz raznih zemalja s ciljem da steknu znanja u oblasti međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava, ali i da nauče više o historiji Sarajeva, olimpijskom gradu, mjestu susreta istoka i zapada, gradu mladosti, umjetnosti i sporta.

Prvog dana škole učesnike su pozdravili i poželjeli dobrodošlicu u Sarajevo, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, i zamjenik gradonačelnice Samir Avdić i te iskazali punu podršku projektima koje provodi Informativni centar o MKSJ Sarajevo s partnerima.

Učesnicima je zatim predstavljen mandat, djelokrug i buduće aktivnosti Centra te organizirana prezentacija o mandatu i djelokrugu rada Mehanizma za međunarodne krivične sudove, pravnog čuvara naslijeđa ad hoc Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U sklopu predavanja upriličena je i posjeta biblioteci i stalnoj muzejskoj postavci Informativnog centra koju čini i originalna sudnica u kojoj se sudilo pojedincima za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.

U narednih 10 dana učesnici će slušati predavanja eminentnih stručnjaka i praktičara iz institucija poput Međunarodnog krivičnog suda u Hagu (ICC), Međunarodne komisije za nestale osobe u Hagu (ICMP), Aušvic instituta za prevenciju genocida i masovnih zločina (AIPG), Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (IRMCT) i drugih.

Škola koju organizira Udruženje Pravnik, Program vladavine prava za Jugoistočnu Evropu Fondacije Konrad Adenauer i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, istražuje pojam tranzicione pravde koji podrazumijeva institucionalni odgovor na izazove tranzicije i tereta prošlosti koji predstavljaju jedan od najvećih izazova Bosne i Hercegovine i zemalja naše regije.

Tranziciona pravda obuhvata krivična gonjenja, državne i regionalne komisije za istinu, programe reparacija, memoralizaciju, rod i tranzicionu pravdu, rehabilitaciju žrtava i slično.

https://www.sarajevo.ba/bs/article/13787/17-medunarodna-ljetna-skola-u-informativnom-centru-o-mksj-sarajevo https://www.facebook.com/ADEMOVICJASMIN?