Vijesti Informativnog centra o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Sarajevo

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa međunarodnim partnerima posjetila Informativni Centar o MKSJ Sarajevo

Jun 22, 2022 | News

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) u saradnji sa međunarodnim partnerima iz Italije, Portugala, Švedske, Rumunije, Španije, Kipra i Malte implementira projekat u okviru EU programa Evropa za građane – “Njegovanje jedinstva, tolerancije i ljudskih prava u Europi – FUTHURE”.

Kroz prezentaciju mandata Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija, kao pravnog čuvara naslijeđa, razgovaralo se imeđu ostalog o doprinosu rada pravosuđa i naslijeđa, te su s tim u vezi, gosti imali priliku usvojiti nova znanja o ratnim sukobima na prostorima bivše Jugoslavije, tranzicijskoj pravdi, suočavanju s prošlošću, izgradnji mira i pomirenju, kako bi se bolje upoznali sa temom FUTHURE u Sarajevu: ”Dostojanstvo i sloboda (nema više zločina protiv čovječnosti)” .

 Svrha posjete bila je predstavljanje rada MKSJ, njegovog izuzetnog doprinosa međunarodnoj pravdi, uzimajući u obzir historijski zapis o sukobima, utvrđivanju mnogih činjenica o zločinima, pružanje dokaza i privođenje pravdi odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena u bivšoj Jugoslaviji od 1991. godine i na taj način doprinoseći obnovi i uspostavi mira u regionu. Važno je da ljudi stiču saznanja o ratnim sukobima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije kako se nikome ne bi ponovilo isto. Da bismo održali mir, svi smo dužni zaštititi ljudska prava i slobode.